Regulamin gry na serwerze

najważniejsze informacje o serwerze!

Moderator: Tasardur

Re: Regulamin gry na serwerze

Postautor: Purple » 04 lipca 2013, 21:16

Było:
12. Wieloklasowość. Ze względu na nadużycia jakie miały miejsce w związku z mieszaniem klas na serwerze Studnia Dusz, wraz z VII erą wprowadzone zostają następujące ograniczenia:
- Profesję Paladyna nie można łączyć z profesją Czarownika, Łotra, UCS .
- Mnicha nie można łamać z klasami podstawowymi
- Postać wybierająca Bladego Mistrza nie może być trzyklasowcem.
- Druid nie może być Krasnoludzkim Obrońcą.
- Mistyczny Łucznik nie musi wybierać klasy mistycznej, ale może być tylko dwuklasowcem. Dodatkowo nie może być mnichem.
- Rycerz może być tylko łączona z paladynem, wojownikiem, czempionem lub czarnym strażnikiem. Nie może mieć tez charakteru chaotycznego. Rycerz ma być pasowany, więc istnieje jedynie możliwość wzięcia tej profesji po queście od mg.

Przywrócono możliwość "łamania" pozostałych klas pod warunkiem, że będzie to miało podstawy fabularne.
W wyjątkowych sytuacjach grono MG zastrzega sobie możliwość ingerowania w build postaci.

[*]Maksymalna różnica pomiędzy poziomami postaci może wynosić 5 (czyli 3/7, 13/8/9 są legalne a 2/9, 20/2/4, 20/1 NIE są legalne) czyli nie dopuszcza się tworzenie postaci w sposób "najpierw zrobię 10 poziomów jedną klasą a potem sobie zacznę inną". Poziomy podstawowych klas (czyli takich jak łotrzyk, czarodziej, wojownik, paladyn itp.) muszą być rozwijane równomiernie (tak aby różnica nie przekraczała 5).
[*]Wyjątkiem są klasy wprowadzone w SOU/HOU, których wzięcie wymaga nieraz złamania powyższego regulaminu. Po otrzymaniu możliwości awansowania w klasach dodatkowych należy dążyć do wyrównania poziomów, zgodnie z regulaminem
Przykład

Łotr 8 level bierze TC czyli mamy 8/1, musi wyrównać do 8/3 a potem zachowywać róznice 5 cały czas do chwili gdy klasa podstawowa osiągnie lub przekroczy 10 level.

[*]Jeżeli w jakiejkolwiek klasie postać uzyska conajmniej 10 poziomów wtedy dla tej klasy przestaje obwiązywać zasada zachowania róznicy 5 leveli.
Przykłady

można zrobić 10 wojownik i 10 krasnoludzki obrońca .. a potem wszystkie pozostałe levele zrobić obrońcę (finalnie 10 wojownik / 30obrońca).

[*]Jeżli klasa podstawowa osiągnęła lub przekroczyła 10 level, można dobrać klase prestiżową, ale trzeba dążyc do równawgi 5 leveli lub rozwinąć ja do 10 poziomu.
Przykłady

15 woj a potem mistrz oręża
13 kapłan a potem czarny straznik/czempion torma
19 czarodziej a potem blady mistrz


Zmienione na:

12. Wieloklasowość. Ze względu na nadużycia jakie miały miejsce w związku z mieszaniem klas na serwerze Studnia Dusz, wraz z VII erą wprowadzone zostają następujące ograniczenia:
- Niedopuszczalne jest dobieranie, 1 poziomu w jakiejkolwiek klasie podstawowej czy prestiżowej, minimalna wartość poziomów wynosi 5
- Profesję Paladyna nie można łączyć z profesją Czarownika, Łotra, UCS .
- Mnicha nie można łamać z klasami podstawowymi.
- Postać wybierająca Bladego Mistrza nie może być mieszana z klasą UCSa oraz Kapłana.
- Druid/Zmiennokształtny nie może być Krasnoludzkim Obrońcą ani Mistrzem Broni.
- W przypadku wybierania klasy Tancerza Cieni, niedopuszczalne jest branie tylko 1 poziomu w tej klasie, wybierając tą klasę należy wziąć minimum 10 poziomów.
- Mistyczny Łucznik nie musi wybierać klasy mistycznej, ale może być tylko dwuklasowcem. Dodatkowo nie może być mnichem.
- Rycerz może być tylko łączony z paladynem, wojownikiem, czempionem lub czarnym strażnikiem. Nie może mieć tez charakteru chaotycznego. Rycerz ma być pasowany, więc istnieje jedynie możliwość wzięcia tej profesji po queście od mg.

Gracze mają swoistą dowolność w przypadku tworzenia swoich postaci, jednakże muszą bezwzględnie stosować się do ograniczeń jakie nakłada na nie powyższa lista zasad wieloklasowości.
Administracja zastrzega sobie prawo do modyfikacji czy nawet usunięcia w wyjątkowych przypadkach postaci w momencie, kiedy te będą budzić zastrzeżenia fabularne.
Lista może ulec uzupełnieniu w przypadkach nadużyć ze strony graczy.
Odnośnie postaci obecnie istniejących, rebuildy nie są przewidywane.
Lubie domino.
Awatar użytkownika
Purple
 
Posty: 352
Rejestracja: 31 października 2012, 23:42

Re: Regulamin gry na serwerze

Postautor: Kron » 15 grudnia 2013, 20:36

2013-12-15 - Zmiana punktu 12, wcześniej było:

12. Wieloklasowość. Ze względu na nadużycia jakie miały miejsce w związku z mieszaniem klas na serwerze Studnia Dusz, wraz z VII erą wprowadzone zostają następujące ograniczenia:
- Niedopuszczalne jest dobieranie, 1 poziomu w jakiejkolwiek klasie podstawowej czy prestiżowej, minimalna wartość poziomów wynosi 5
- Profesję Paladyna nie można łączyć z profesją Czarownika, Łotra, UCS .
- Mnicha nie można łamać z klasami podstawowymi.
- Postać wybierająca Bladego Mistrza nie może być mieszana z klasą UCSa oraz Kapłana.
- Druid/Zmiennokształtny nie może być Krasnoludzkim Obrońcą ani Mistrzem Broni.
- W przypadku wybierania klasy Tancerza Cieni, niedopuszczalne jest branie tylko 1 poziomu w tej klasie, wybierając tą klasę należy wziąć minimum 10 poziomów.
- Mistyczny Łucznik nie musi wybierać klasy mistycznej, ale może być tylko dwuklasowcem. Dodatkowo nie może być mnichem.
- Rycerz może być tylko łączony z paladynem, wojownikiem, czempionem lub czarnym strażnikiem. Nie może mieć tez charakteru chaotycznego. Rycerz ma być pasowany, więc istnieje jedynie możliwość wzięcia tej profesji po queście od mg.

Gracze mają swoistą dowolność w przypadku tworzenia swoich postaci, jednakże muszą bezwzględnie stosować się do ograniczeń jakie nakłada na nie powyższa lista zasad wieloklasowości.
Administracja zastrzega sobie prawo do modyfikacji czy nawet usunięcia w wyjątkowych przypadkach postaci w momencie, kiedy te będą budzić zastrzeżenia fabularne.
Lista może ulec uzupełnieniu w przypadkach nadużyć ze strony graczy.
Odnośnie postaci obecnie istniejących, rebuildy nie są przewidywane.
De inimico non loquaris sed cogites. [nie życz źle wrogowi, zaplanuj to]
Awatar użytkownika
Kron
Administrator
 
Posty: 2539
Images: 1
Rejestracja: 17 lipca 2005, 18:43

Re: Regulamin gry na serwerze

Postautor: Kron » 17 grudnia 2013, 19:17

2013-09-17 - Zmiana w punkcie 12 - dodałem:

- Blady Mistrz, który nie posiada umiejętności rzucania zaklęć IX kręgu, nie może brać atutów Epickich Zaklęć, np Bard/Blady mistrz. Każda postać Bladego Mistrza musi posiadać charakter Zły.
De inimico non loquaris sed cogites. [nie życz źle wrogowi, zaplanuj to]
Awatar użytkownika
Kron
Administrator
 
Posty: 2539
Images: 1
Rejestracja: 17 lipca 2005, 18:43

Re: Regulamin gry na serwerze

Postautor: Kron » 18 grudnia 2013, 01:29

Korekta w punkcie 12
Było:
- Blady Mistrz, który nie posiada umiejętności rzucania zaklęć IX kręgu, nie może brać atutów Epickich Zaklęć, np Bard/Blady mistrz. Każda postać Bladego Mistrza musi posiadać charakter Zły.

Zmieniłem na:
- Blady Mistrz, może korzystać z atutów Epickich Zaklęć tylko, jeśli jest dwuklasowcem Czarodziej/Blady Mistrz lub Czarownik/Blady Mistrz. Bard/Blady Mistrz oraz buildy 3-klasowe z Bladym Mistrzem nie mogą brać atutów Epickich Zaklęć. Każda postać Bladego Mistrza musi posiadać charakter Zły.
De inimico non loquaris sed cogites. [nie życz źle wrogowi, zaplanuj to]
Awatar użytkownika
Kron
Administrator
 
Posty: 2539
Images: 1
Rejestracja: 17 lipca 2005, 18:43

Re: Regulamin gry na serwerze

Postautor: Kron » 31 grudnia 2013, 11:21

31-12-2013 - zmiana w punkcie 17 - Łaska rebuildu.
De inimico non loquaris sed cogites. [nie życz źle wrogowi, zaplanuj to]
Awatar użytkownika
Kron
Administrator
 
Posty: 2539
Images: 1
Rejestracja: 17 lipca 2005, 18:43

Re: Regulamin gry na serwerze

Postautor: Kron » 23 stycznia 2014, 20:58

20014-01-23 - Zmiany w nazewnictwie: Blady Mistrz -> Spaczeniec; zmiana w punkcie 5c)
De inimico non loquaris sed cogites. [nie życz źle wrogowi, zaplanuj to]
Awatar użytkownika
Kron
Administrator
 
Posty: 2539
Images: 1
Rejestracja: 17 lipca 2005, 18:43

Re: Regulamin gry na serwerze

Postautor: Kron » 06 lutego 2014, 21:50

Zmiana w punkcie 5 - usunięte nieaktualne dane odnośnie wartości nagród.
De inimico non loquaris sed cogites. [nie życz źle wrogowi, zaplanuj to]
Awatar użytkownika
Kron
Administrator
 
Posty: 2539
Images: 1
Rejestracja: 17 lipca 2005, 18:43

Re: Regulamin gry na serwerze

Postautor: Kron » 09 lutego 2014, 17:17

2014 02 09 - punkt 12, Armista - zmiana z uwagi na przyszłą wersję moda i zmianę w klasie
De inimico non loquaris sed cogites. [nie życz źle wrogowi, zaplanuj to]
Awatar użytkownika
Kron
Administrator
 
Posty: 2539
Images: 1
Rejestracja: 17 lipca 2005, 18:43

Re: Regulamin gry na serwerze

Postautor: Kron » 20 grudnia 2014, 11:06

Doprecyzowanie i uwaga organizacyjna do punktu 12 regulaminu mówiącego o wieloklasowości:

- Armista (dawniej Krasnoludzki Obrońca) niebędący Krasnoludem, nie może mieć więcej jak 10 poziomów w tej klasie. Jeśli nie jest Krasnoludem, podlega Autoryzacji. Grono Mistrzów Gry zastrzega sobie prawo odrzucenia podania o możliwość gry postacią Armisty (nie Krasnoluda) bez podania powodu. Armista nie musi już być tylko praworządny - może też być neutralny,

Tutaj chodzi o pionową oś charakterów (czyli może być prawodządny, albo neutralny-dobry; neutralny-zły; prawdziwie-neutralny -> nie może posiadać charakteru chaotycznego). Nieszczęśliwie niejednoznacznie to ująłem tutaj. Ale na Studniopedii jest opisane bardzo precyzyjnie, mianowicie:
Obrazek
http://studniadusz.wikia.com/wiki/Armista
Proszę mieć na uwadze to sprecyzowanie. Warto też przed stworzeniem określonego buildu postaci przejrzeć Studniopedię pod katem klas postaci, jakie chcemy połączyć :)

edit: Okazuje się, że mogę edytować posty innych userów, zedytowałem wspomniany punkt regulaminu :B
De inimico non loquaris sed cogites. [nie życz źle wrogowi, zaplanuj to]
Awatar użytkownika
Kron
Administrator
 
Posty: 2539
Images: 1
Rejestracja: 17 lipca 2005, 18:43

Re: Regulamin gry na serwerze

Postautor: Kron » 12 stycznia 2015, 19:06

Zmiana punktu 12, który wcześniej brzmiał:
Kod: Zaznacz cały
12. Wieloklasowość.
Ze względu na nadużycia, które miały miejsce w przeszłości i były związane z mieszaniem klas, wprowadziliśmy następujące ograniczenia:
- Niedopuszczalne jest dobieranie, 1 poziomu w jakiejkolwiek klasie (podstawowej czy prestiżowej), minimalna wartość wynosi 5 poziomów,
- Paladyna nie można łączyć z: Czarownikiem, Łotrem i Smoczym Dyscypułem (dawniej UCS),
- Mnicha nie można łamać z klasami podstawowymi,
- Spaczeńca nie może łączyć ze Smoczym Dyscypułem i Kapłanem,
- Minimalna ilość poziomów w klasie Tancerza Cieni wynosi 10. Wyjątkiem są buildy: Łotr/Tancerz Cieni oraz Łotr/Zabójca/Tancerz Cieni, w których ilość poziomów Tancerza Cieni może być równa 5.
- By awansować postać w klasie Mistycznego Łucznika, nie trzeba posiadać klasy mistycznej. Mistyczny Łucznik może być jedynie dwuklasowcem, oraz nie może być mnichem.
- Armista (dawniej Krasnoludzki Obrońca) niebędący Krasnoludem, nie może mieć więcej jak 10 poziomów w tej klasie. Jeśli nie jest Krasnoludem, podlega Autoryzacji. Grono Mistrzów Gry zastrzega sobie prawo odrzucenia podania o możliwość gry postacią Armisty (nie Krasnoluda) bez podania powodu. Armista nie musi już być tylko praworządny - może być też neutralny-dobry, prawdziwie-neutralny oraz neutralny-zły, w tym wypadku, niezależnie od rasy wymagana jest autoryzacja (również u Krasnoludów) - zatem w żadnej mierze nie może być chaotyczny.
- Herszt (dawniej Rycerz Purpurowego Smoka) może posiadać Zły charakter (wciąż nie może posiadać nastawienia Chaotycznego), podlega Autoryzacji. Grono Mistrzów Gry zastrzega sobie prawo odrzucenia podania o możliwość gry postacią Herszta bez podania powodu.
- Spaczeniec, może korzystać z atutów (brać te atuty przy awansie) Epickich Zaklęć tylko, jeśli jest dwuklasowcem Czarodziej/Spaczeniec lub Czarownik/Spaczeniec. Bard/Spaczeniec oraz buildy 3-klasowe z Spaczeńcem nie mogą brać atutów Epickich Zaklęć. Każda postać Spaczeńca musi posiadać charakter Zły.
Gracze mają swoistą dowolność w przypadku tworzenia swoich postaci, jednakże muszą bezwzględnie stosować się do ograniczeń jakie nakłada na nie powyższa lista zasad wieloklasowości.
Administracja zastrzega sobie prawo do modyfikacji czy nawet usunięcia w wyjątkowych przypadkach postaci w momencie, kiedy te będą budzić zastrzeżenia fabularne.
Lista może ulec uzupełnieniu w przypadkach nadużyć ze strony graczy.
Odnośnie postaci obecnie istniejących, rebuildy nie są przewidywane.
Postaciami posiadającymi klasy wymagające Autoryzacji można grać, bez Autorki, do 10 poziomu włącznie (poziomu postaci, nie poziomu klasy). Powyżej 10 poziomu bezwzględnie wymagana jest Autoryzacja - takie rozwiązanie daje graczowi możliwość "oswojenia się" z postacią. Postaci powyżej 10 levela, które nie będą mieć Autoryzacji (a będą mieć w buildzie klasy ją wymagające), będą przenoszone do więzienia, do czasu jej zrealizowania.
Osoby pełniące funkcję Mistrzów Gry, Junior Administratorów i Administratorów, nie mogą ubiegać się o grę postacią autoryzowaną.
Każda zautoryzowana mieszanka klas jest zamieszczana na forum publicznym - by inni gracze wiedzieli jakie połączenia są dopuszczalne, informacja zawiera jedynie dane o tym jakie klasy można połączyć, bez opisu tła fabularnego wymyślonego przez gracza.
Istnieją też obwarowania autoryzacyjne dla szczególnych klas u określonych ras:
http://studniadusz.wikia.com/wiki/Profe ... 3lnych_ras

Formatka Karty Postaci, do wypełnienia w celu autoryzacji postaci, w przypadku których jest to wymagane jest zamieszczona tutaj: viewtopic.php?f=102&t=7889#p95043
Należy uzupełnić zgodnie z podanymi instrukcjami.
De inimico non loquaris sed cogites. [nie życz źle wrogowi, zaplanuj to]
Awatar użytkownika
Kron
Administrator
 
Posty: 2539
Images: 1
Rejestracja: 17 lipca 2005, 18:43

Szybka odpowiedź

   
Poprzednia

Wróć do Powitanie i Regulamin

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości

cron